PRIVATE MAPS

To nie rzeczywistość.
To fikcja, ale prawdopodobna.
Bazująca na tym jak wygląda osoba i otoczenie w danej sytuacji.
Nie dokument, nie dziennik, nie blog.
Wiarygodna fikcja.
Iluzja, która pomaga porządkować myśli i opisywać otoczenie.
Autoterapia?
Może po prostu album rodzinny, bo to zawsze osobista fikcja.
.
Czas powstania: 2010.
It is not reality.
It is fiction, although plausible.
Based on how a person and his or her surroundings look in a given situation.
Not a document, not a diary, not a blog.
Credible fiction.
Illusion which helps to order thoughts and describe the environs.
Self-therapy?
Perhaps simply a family album, since it is always a personal fiction.
.
Created in: 2010.