SUMMERSWEED

Summersweed to esej fotograficzny.
Za pomocą wrażeniowych obrazów próbuje opowiedzieć o czasie lata
i o tym, co może budzić jego wspomnienie, przywoływać esencję,
oddawać towarzyszące emocje.
Powstawał w sposób intuicyjny i do intuicji chce się odnosić.
Zrealizowany został w lecie 2008 roku w Szwecji, Danii i Włoszech.
Summersweed is a photographic essay.
Using some impressionistic pictures I try to tell a story
about summertime and about what evokes its recollection,
calls up its essence, render its accompanying emotions.
It came about in an intuitive manner,
and it is intuition I would like to appeal to.
It was taken in 2008 in Sweden, Denmark and Italy.