VANILA SKY

 

„VanilaSky” to esej fotograficzny o czasie lata i podróży z drugą osobą.

Jest formą fotografii pamiątkowo-rodzinnej. Cykl powstał w sposób
intuicyjny i do intuicji chce się odnosić. Jest drugą, po „Summersweed”,
próbą opowiedzenia o emocjonalnej warstwie zdarzeń i za pomocą
wrażeniowych obrazów przywołania jej esencji. Cykl powstał na Istrii w
2009 roku.
„VanilaSky” is a photo essay about summer time and spending it with
the loved person. It is about writing a family album. Intuitive approach
concerns both : it’s creation and it’s perception. It is a second chapter,
after “Summersweed” that tries to tell a story by evoking emotions
looking for their essence. Created in Istra, 2009.